عنوان:شرکت بازرگانی چسب چی 09191375006-02166631137
وب‌سایت:https://chasbchi.com
پیش فاکتور
تلفن:09191375006-02166631137-02122196427
آدرس:تهران-اتوبان نواب-زیرپل 9دی(حق شناس)-ابتدای عباسی-پلاک7
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
وزن کل: نامعلوم
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
مهر و امضای فروشگاه
چاپ این برگه دریافت PDF بازگشت ادامه جهت تسویه حساب