چسب‌ برق‌ رنگی به علاوه وظیفه متفاوت سازی دسته سیم‌ها وظیفه نشانه گذاری سیم‌ها را دارد و اطلاعاتی درباره سیم در اختیار ما می‌گذارد. در این مقاله به بررسی این اطلاعات می‌پردازیم. 

اگر از این بگذریم که چسب برق های رنگی برای متمایز کزدن دسته های مختلف سیم توسط برق کار ها استفاده می شود. در اصل هر رنگ از چسب ها نشان دهنده اطلاعات مهمی درباره سیم ها است . به صورت بین المللی رنگ مشکی برای ولتاژ پایین و فاز دوم، رنگ قرمز نشان دهده پوسته و برق ۴۱۵ ولت سه فاز، رنگ آبی نشان دهنده ولتاژ ۲۳۰ و خنثی، رنگ قهوه ای برای ولتاژ پایین و فاز اول، رنگ نارنجی نشان دهنده پوسته و ابزارهای باغبانی، رنگ زرد نشان دهنده سیم کشی های ۱۱۰ ولت، رنگ سبز و زرد نشان دهنده سیم اتصال به زمین و در نهایت رنگ خاکستری نشان دهنده ولتاژ پایین و فاز سوم هستند. 

در این بین ذکر این نکته الزامیست که در بعضی موارد معنی رنگ‌ها در تولیدات انگلیسی یا آمریکایی با معنی دیگر استفاده می‌شوند. به طور مثال در تولیدات آمریکایی رنگ‌های نارنجی، قهوه‌ای، سفید و خاکستریرمعنی و مفهوم خاصی را منتقل نمی‌کنند . همچنین در رنگ زرد به جای اتصال به زمین نشان دهنده فاز دوم هستند. در تولیدات انگلیسی نیز اگر رنگ های زرد و سبز با هم استفاده شوند نشان دهنده اتصال به زمین ایزوله هستند . در رنگ های قهوه‌ای، نارنجی و زرد نیز به ترتیب فاز اول تا سوم را مشخص می‌کنند. 

در آخرین نکته باید گفت در سیم‌های بلند عایق‌کاری را با لنت سیاه انجام می‌دهند و در انتهای سیم یک حلقه چسب رنگی می‌زنند تا مشخصات سیم مشخص شود. چسب برق در بعضی موارد بی‌ربط به برق هم به کار می‌رود، مثلاً برای چسباندن موقت اشیا به هم یا برچسب‌زدن (چون به‌آسانی می‌توان روی این چسب چیزی یادداشت کرد )